Jet | hert, fazant en konijnen

Een kaartje met nieuwsgierige dieren die zowel passen bij een bosrijke omgeving (hun woonplaats) als bij de wadden (water was hun passie).