MEvR de Wit (hier valt ook wit-wonder onder) is een eenmansbedrijf gespecialiseerd in het maken van illustraties.

Mijn contactgegevens zijn hier te vinden.

Mijn inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 08219432
Mijn B.T.W.-nummer is NL001852154B04

Verzamelde gegevens

MEvR de Wit verzamelt de volgende gegevens:

 • Voornaam, achternaam;
 • Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens van jullie kindje: naam, geboortedatum, gewicht, lengte.
 • Evt. namen van broers en zussen

Waarvoor gebruikt MEvR de Wit deze gegevens?

 • naam en adresgegevens, om een gemaakte illustratie-opdracht uit te voeren dan wel de bestelde producten af te leveren. Tevens worden deze gegevens ook bewaard in de wettelijk verplichte administratie. Uitsluitend en alleen indien noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht zal MEvR de Wit deze gegevens aan derden aanbieden. In de praktijk betekent dat dat MEvR de Wit deze gegevens aan de drukker of een leverancier van enveloppen zal gegeven om de door jullie verstrekte opdracht aan MEvR de Wit te kunnen uitvoeren en naar jullie op te sturen. Ik benadruk dat ik jullie persoonsgegevens niet gebruik voor commerciële doeleinden.
 • Als je het contact formulier invult bewaar ik die gegevens voor het verlenen van service aan jou als klant, maar de ingezonden informatie zal nooit worden gebruikt voor marketing doeleinden.
 • Telefoonnummer en email worden verzameld om gedurende de opdracht te communiceren met jullie/ de klant.
 • Uitsluitend na toestemming, plaats MEvR de Wit je op een mailinglijst met het specifieke doel jou op de hoogte te houden van de kunstactiviteiten van MEvR de Wit en wit-wonder Uitschrijven van dit bestand kan d.m.v. een mail te sturen naar mailme@MEvRdeWit.nl o.v.v. Uitschrijven en je adresgegevens.
 • Het gemaakte kaartje plaats ik voor promotiedoeleinden op mijn website en blog. Contactgegevens worden daarbij geanonimiseerd. De naam van jullie kindje en geboortegegevens (lengte, gewicht, geboortedatum en ,-tijd) alsmede de namen van eventuele broertjes of zusjes zullen daarbij wel zichtbaar blijven. Willen jullie dat niet dan kunnen jullie dat mij in een email laten weten. Dan zal ik deze gegevens  binnen 1 maand vervangen door fictieve gegevens. Alleen als de naam van het kindje onderdeel is van de illustratie zal dat niet mogelijk zijn.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen zullen minimaal bewaard worden voor de periode dat de gebruiksfase duurt. Dit is de periode waarin MEvR de Wit bezig is met het uitvoeren van de opdracht. Binnen 6 maanden na afronding van de opdracht zal ik de persoonsgegevens en bijbehorende emailwisseling verwijderen van mijn computer en telefoon. Voor de bestanden van het kaartje waarin de persoonsgegevens verwerkt zitten (veelal indesign bestanden) hanteert MEvR de Wit aanvullend een bewaartermijn van 10 jaar . Deze periode gebruik ik om bij de geboorte van eventuele broertjes of zusjes in een zelfde stijl en lay-out te kunnen blijven werken.

Na het afhandelen van de geboortekaartjes bewaar ik de gemaakte illustraties en kaartje in een fysieke map om zodoende oog te houden op mijn werkzaamheden. Deze map is uitsluitend voor eigen doeleinde en zal niet aan derde worden getoond.

Persoonsgegevens op facturen zullen gedurende de wettelijk verplichte termijn van 7 jaar worden bewaard. MEvR de Wit kan informatie delen met derden als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wet of op verzoek van overheden, en om onbevoegd gebruik van producten van MEvR de Wit op te sporen, te voorkomen of het verbod op dergelijk gebruik af te dwingen.

Uitsluitend indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, bewaard MEvR de Wit jullie persoonsgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen met als doel u op de hoogte te houden van het werk van MEvR de Wit en alleen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, op rectificatie en op het verwijderen van uw gegevens.

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek.

MEvR de Wit laat weten dat:

 • of de organisatie zijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:
 • om welke gegevens het gaat;
 • wat het doel is van het gebruik;
 • aan wie de organisatie de gegevens eventueel heeft verstrekt;
 • wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Recht op correctie

U, de klant, heeft het recht om correctie van je persoonsgegevens te vragen. Dit kan als de persoonsgegevens

 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Hieronder treft u een link naar een voorbeeldbrief met het verzoek om recht op correctie

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/voorbeeldbrief-correctie-verwijdering.pdf

Maar een simpele mail met daarin uw verzoek volstaat wat mij betreft ook.

Deze kunt u sturen naar mailme@MEvRdeWit.nl met daarin uw verzoek.

Recht op verwijdering (vergetelheid)

U, de klant heeft het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan als de persoonsgegevens

 • Niet meer nodig zijn
  MEvR de Wit heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor MEvR de Wit ze heeft verzameld of waarvoor MEvR de Wit ze verwerkt.
 • Intrekken toestemming
  U heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan MEvR de Wit voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van u zwaarder wegen dan het belang van MEvR de Wit om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Onrechtmatige verwerking
  MEvR de Wit verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn
  De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Kinderen
  De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

MEvR de Wit is dan wettelijk verplicht uiterlijk binnen een maand deze gegevens te verwijderen.

Over het gebruik van deze site

Het website-adres is: https://www.wit-wonder.nl.

Welke persoonlijke gegevens wit-wonder verzamelt en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Ingesloten inhoud van andere websites

Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen en hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een reacties achter hebt gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Wil je een reactie verwijderen dan stuur je MEvR de Wit een e-mail met daarin dit verzoek.
MEvR de Wit zal nooit jullie gegevens voor commerciële doeleinden gebruiken.